DEL? DEL? TEPEL?

Urania Theater Ankara Tiyatro Fabrikasi

DEL? DEL? TEPEL?

Bir duvar yaz?s? “?mkan? Olan Delirsin! ” diyordu.
Bir tepkiyi, bir itiraz? içerirken bu slogan, bir bak?ma da çaresizli?i anlat?yor gibiydi; öyle ya, “delirin!” diyordu imkan?n?z varsa…

“Akl?n” egemenli?inin yang?n yerine çevirdi?i bir dünyada delilik belki de özgürlüktü, kim bilir?

Biz de, “topyekün delilerden olu?an bir dünya kurulursa nas?l olurdu?” sorusunun ard?na dü?elim dedik. ??te, ?iddetin, adaletsizli?in, yalan?n ve tüm kötülüklerin ac?mas?z egemenli?ini, “Akl?n Bize Sundu?u Mutluluklar” diye sunan bir yan?lsamaya kar??, “Delili?in Özgürlü?ü”nü seçen bir kad?n?n, deli arkada?lar?yla birlikte güldüren, a?latan ve ac?tan hikayesi “DEL? DEL? TEPEL?!” böyle ortaya ç?kt?

Delilerin eylemli bulu?mas?!

Bir duvar yaz?s? “?mkan? Olan Delirsin! ” diyordu.
Bir tepkiyi, bir itiraz? içerirken bu slogan, bir bak?ma da çaresizli?i anlat?yor gibiydi; öyle ya, “delirin!” diyordu imkan?n?z varsa…

“Akl?n” egemenli?inin yang?n yerine çevirdi?i bir dünyada delilik belki de özgürlüktü, kim bilir?

Biz de, “topyekün delilerden olu?an bir dünya kurulursa nas?l olurdu?” sorusunun ard?na dü?elim dedik. ??te, ?iddetin, adaletsizli?in, yalan?n ve tüm kötülüklerin ac?mas?z egemenli?ini, “Akl?n Bize Sundu?u Mutluluklar” diye sunan bir yan?lsamaya kar??, “Delili?in Özgürlü?ü”nü seçen bir kad?n?n, deli arkada?lar?yla birlikte güldüren, a?latan ve ac?tan hikayesi “DEL? DEL? TEPEL?!” böyle ortaya ç?kt?

Delilerin eylemli bulu?mas?!

Kendi oyunlar? ve dü?leriyle, sistemin oyunlar?na kar?? söylenen bir itiraz senfonisi!

Ve diyor ki deliler korosu bu senfonide: “Akl?n bu kadar gaddarla?t??? bir dünyada, direnmeyi, itiraz etmeyi ba?ka türlü nas?l gerçekle?tirebiliriz ki?”

Ve deliler oyun boyunca hiç durmadan kula??m?za f?s?ld?yorlar “ Bize Kat?l?n!” diye…

Tabii böyle deyince iç karart?c? bir oyun sanma sak?n ey seyirci!

Tersine, delili?in gülen yüzünün ve matrak sözünün itiraz ettikleri bu ak?ll? ve karanl?k dünyay? e?lenceli hale getirdi?i bir oyun bu: Gerçekle dü?ü iç içe geçirerek, Shakespeare’den Aziz Nesin’e; O?uz Atay’dan Dario Fo’ya; Naz?m Hikmet’ten Ahmet Telli’ye; Asl? Erdo?an’dan Haldun Taner’e ve daha birçok yazara hepimiz ad?na ziyaretlerde bulunup, onlardan el al?p bize selamlar getiren bir itaatsizlik eylemi, “DEL? DEL? TEPEL?!”

Haydi ak?ll?lar, deliler teknesi yola ç?k?yor: Yüzle?ecek cesaretiniz varsa, buyurun deliler sofras?na!

So, 12. März16:00 Uhr Erwachsene
, Show

Weitere Termine

Keine weiteren Termine gefunden

Ort

Urania Theater
Platenstraße 32
50825 Köln
Details

Besetzung

Yazan-Derleyen-Reji: Y?lmaz DEM?RAL
Reji Asistan?: Ayça K?l?nçer
Koreografi: Tu?ba Birincio?lu
I??k- Efekt: Bora Balc?

Oyuncular:
Zafer Gökçek, M. Nurkut ?lhan, Tu?ba Birincio?lu, Ezgi Bahar Karaaslan, Ali Ulvi Gül?en,

Bilder

Tickets